İngilizce Zamirler (Pronouns) Konu Anlatımı

Zamir Nedir?

Türkçe derslerinden hatırlayacağımız üzere isimlerin yerine kullandığımız kelimelere zamir diyoruz. Mesela senin adın Ahmet diyelim, bu durumda seninle konuşurken sürekli Ahmet demek yerine “Sen” kelimesini kullanabilirim. İşte buna zamir diyoruz.

Türkçe’deki ve İngilizce’deki Zamirler

Türkçedeki zamirler “ben, sen, o, biz, siz, onlar” şeklindedir. İngilizcede ise “I, you, we, they, he, she, it” şeklinde zamirlerimiz var. Türkçede 6 tane iken, neden İngilizcede 7 tane olduğunu merak etmiş olabilirsiniz 🙂 Karşılaştırma tablomuza baktıktan sonra bunun sebebini daha iyi anlamış olacağız:

İngilizceTürkçe
IBen
You
Sen / Siz
WeBiz
TheyOnlar
HeO (Erkek)
SheO (Kadın)
ItO (İnsan dışındaki varlıklar)

Sen / Siz Ayrımı

Türkçede karşımızdaki kişi veya kişileri ayırt ederken iki farklı kelime kullanıyoruz. Eğer tek bir kişiyse sen, birden fazlaysa siz diyoruz. Buna karşılık İngilizcede sadece “You” kelimesi kullanılıyor. Sen / Siz ayrımı İngilizcede bulunmuyor.

Üçüncü Tekil Farklılıkları

Eğer şu an yanımızda olmayan birinden bahsediyorsak, yani üçüncü tekili kullanacaksak Türkçede sadece “o” kelimesini kullanmamız yetiyor. Buna karşılık İngilizcede “He, She, It” şeklinde üç tane zamirimiz var. Eğer bahsettiğimiz kişi erkekse “He”, kadınsa “She” kullanıyoruz. İnsan dışındaki herhangi bir varlık içinse “It” zamirini kullanıyoruz.

Sen / Siz ayrımının olmamasından dolayı zamirlerimizin sayısı azalırken, üçüncü tekil farklılığından dolayı artıyor. Bu yüzden Türkçe ile İngilizcedeki zamir sayısı arasında bir farklılık var 🙂

Zamirler kısa ama bir o kadar da temel ve önemli bir konu. Anlaşılmış olması dileğiyle, iyi çalışmalar…