İngilizce Zarflar Konu Anlatımı

Bu konu anlatımında İngilizcede zarfların ne olduğundan ve zarflarla nasıl cümle kurabileceğimizden bahsedeceğiz.

İçerikler

Zarf Nedir ?

Sıfatlar konusunu anlatırken sıfatların insanları ve cisimleri nitelediğinden bahsetmiştik. Zarflar ise yapılan eylemleri niteler. Bir eylemin nasıl yapıldığı, ne zaman yapıldığı, nerede ve ne şekilde yapıldığı gibi sorulara cevap verir.

He listens carefully.

O dikkatli şekilde dinler.

İngilizcede zarflar bazen sıfatları nitelemek için de kullanılabilir. Örneğin:

Ahmet is a really clever boy.

Ahmet gerçekten zeki bir çocuk.

Bu cümlede zeki anlamına gelen “clever” sıfatımız, “really” zarfıyla niteleniyor.

Niteleme Zarfları

Bize eylemin nasıl yapıldığını anlatan zarflara niteleme zarfı diyoruz. Cümleye sorulan “How ?” sorusuna verilen cevaptır. Genellikle fiilden sonra gelir. Çoğu zaman bir sıfatın sonuna “ly” eki getirerek oluşturabiliriz.

SıfatZarf
quick (hızlı)quickly (hızlıca)
sad (üzgün)sadly (üzgün şekilde)
good (iyi)well (iyi şekilde)
bad (kötü)badly (kötü şekilde)
happy (mutlu)happily (mutlu şekilde)

The thief quickly run away from the area.

Hırsız hızlıca bölgeden kaçtı.

Yer Belirten Zarflar

Eylemin nerede yapıldığına dair bilgi veren zarflardır. Cümleye sorduğumuz “Where?” sorusuna verilen cevaptır.

You cannot smoke here.

Burada sigara içemezsiniz.

Bu cümledeki “here” kelimesi yer belirten zarftır.

Zaman Belirten Zarflar

Eylemin yapılma zamanına dair bilgi veren zarflardır. Cümleye sorduğumuz “When?” sorusuna verilen cevaptır.

We’re having dinner together tomorrow.

Yarın birlikte yemek yiyeceğiz.

Bu cümledeki “tomorrow” kelimesi zaman belirten zarftır.

Derece Belirten Zarflar

Cümledeki eylemin sahip olduğu değerin derecesini anlatmak için kullanılan zarflardır. Bu zarflar sadece fiilleri değil, sıfatları ve zarfları da niteleyebilir.

I find English quite funny.

İngilizceyi oldukça eğlenceli buluyorum.

Bu cümlede eğlenceli anlamına gelen “funny” zarf, “quite” ise onu derece yönünden belirten diğer zarftır.

Devrik Cümleler

İngilizcede zarflar çoğu zaman fiilden sonra gelse de zaman zaman cümlenin farklı yerlerinde de kullanılabilir.

Zarfları cümlenin farklı yerlerinde kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta zarfın fiil ile nesneyi ayıramıyor oluşudur. Örneğin:

I listened to him carefully.

Onu dikkatlice dinledim.

Bu cümleyi kurarken “I carefully listened to him” diyerek devrik cümle kurabiliriz; fakat “I listened carefully to him” deseydik yanlış olurdu. Çünkü listen ile onun nesnesi olan “him” birbirinden ayrılamaz.

Hem Sıfat Hem Zarf Olan Kelimeler

Bazı kelimeler hem sıfat hem zarf olarak kullanılırlar. Bu yüzden sonlarına “ly” ekini getirmemize gerek yoktur. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SıfatZarf
near (yakın)near (yakın şekilde)
fast (hızlı)fast (hızlıca)
hard (zor)hard (zor şekilde)
high (yüksek)high (yüksek şekilde)
direct (doğrudan)direct (doğrudan)
enough (yeterli)enough (yeterli şekilde)
deep (derin)deep (derin bir şekilde)
low (alçak)low (alçak şekilde)
wrong (yanlış)wrong (yanlış şekilde)
kindly (nazik)kindly (nazik bir şekilde)

Zarflar İle Örnek Cümleler

  • He talked to me happily. (O benimle mutlu bir şekilde konuştu)
  • My car goes fast. (Benim arabam hızlı gider)
  • He came quickly. (O hızlıca geldi)
  • We will drive the car carefully. (Biz arabayı dikkatlice kullanacağız)
  • She asked politely. (O kibarca sordu)

İngilizce zarflar konusu bu kadardı, başka bir konu anlatımında görüşmek üzere 🙂