Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Present Continuous Tense, Türkçedeki şimdiki zamanın karşılığıdır. Genellikle şu an yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırken kullanırız.

İçerikler

Olumlu Cümle Yapısı

ÖzneYardımcı FiilFiilTürkçesi
Iamplaying.Oynuyorum
Youareplaying.Oynuyorsun
Weareplaying.Oynuyoruz
Theyareplaying.Oynuyorlar
Heisplaying.Oynuyor (erkek)
Sheisplaying.Oynuyor (kadın)
Itisplaying.Oynuyor (hayvan, cansız)

Present Continuous Tense ile cümle yapımız oldukça kolay. Özneden sonra yardımcı fiil olarak “am, is, are” getiriyoruz ve ardından fiilin sonuna “ing” ekliyoruz. Bu kadar 🙂

Geniş zamanda cümle kurarken üçüncü tekillerde farklı bir durum oluşuyor ve fiilin sonuna “s” getiriyorduk. Şimdiki zamanda öyle bir şey olmadığına ve bütün öznelerde fiilin aynı olduğuna dikkat edelim.


Olumsuz Cümle Yapısı

ÖzneYardımcı FiilFiilTürkçesi
Iam notplaying.Oynamıyorum.
Youare not (aren’t)playing.Oynamıyorsun.
Wearen’t (aren’t)playing.Oynamıyoruz.
Theyaren’t (aren’t)playing.Oynamıyorlar.
Heisn’tplaying.Oynamıyor (erkek)
Sheisn’tplaying.Oynamıyor (kadın)
Itisn’tplaying.Oynamıyor (hayvan, cansız)

Cümlemizi olumsuz yaparken “am, is, are”dan sonra “not” ekini getirmemiz yeterli. Fiilimiz yine olduğu gibi kalıyor. “Not” ekiyle cümleye olumsuzluk anlamı katmış oluyoruz.


Soru Cümle Yapısı

Yardımcı FiilÖzneFiilTürkçesi
AmIplaying ?Oynuyor muyum ?
Areyouplaying ?Oynuyor musun?
Areweplaying ?Oynuyor muyuz?
Aretheyplaying ?Oynuyorlar mı?
Isheplaying ?Oynuyor mu? (erkek)
Issheplaying ?Oynuyor mu? (kadın)
Isitplaying ?Oynuyor mu ? (hayvan, cansız)

Cümlemizi soruya çevirirken, çoğu zaman uyguladığımız kural olan “yardımcı fiili başa getir” kuralını uyguluyoruz. Burada yardımcı fiilimiz “am, is, are” olduğu için bunu başa getirmemiz soru anlamı katmak için yeterli oluyor.


Örnek Cümleler

  • I am walking in the park. (Parkta yürüyorum)
  • They are studying English now. (Onlar şimdi İngilizce çalışıyorlar)
  • Nazlı is sleeping. (Nazlı uyuyor)
  • Murat isn’t studying Math. (Murat matematik çalışmıyor)
  • She is not reading a book. (O kitap okumuyor)
  • Are you looking the pictures? (Resimlere mi bakıyorsun ?)
  • Is he playing basketball? (O basketbol mu oynuyor ?)
  • Are they playing in the garden? (Onlar bahçede oynuyorlar mı ?)