Simple Present Tense (Geniş Zaman)

İçerikler

İki Farklı Cümle Yapısı

İngilizcede Simple Present Tense olarak ifade ettiğimiz şey Türkçedeki Geniş Zaman’ın karşılığıdır. Genel olarak yaptığımız rutin eylemler, alışkanlıklar, genel geçer bilgiler ve sabit çizelgeye bağlı planları anlatmak için kullanıyoruz. Buraya kadar bir şey anlamamış olabilirsin, örnekleri görünce açıklığa kavuşacak 🙂 Ama önce önemli bir ayrımdan söz etmeliyiz.

Geniş zaman ile cümle kurarken bu iki farklı şekilde kurulabilir:

 • Fiil (hareket) içeren cümleler. Örneğin “Ben haftasonları futbol oynarım.” cümlesi oynamak fiilini içerdiği için buna hareket içeren cümle diyebiliriz.
 • Durum belirten cümleler. Buna örnek olarak ise “Ben bir öğrenciyim” cümlesini verebiliriz. Burada hareket içeren herhangi bir kelimemiz olmadığı için buna durum belirten cümle diyoruz.

Hareket İçeren Cümleler

Bu tarz cümleler, eğer cümlemiz olumluysa özneden hemen sonra fiili getirerek oluşturulur.

I play.

Ben oynarım.

Fiilden sonra ise eğer varsa nesne (fiilimizden etkilenen öge) getirilebilir.

I play football.

Ben futbol oynarım

Ve nesneden sonra da yine eğer varsa fiilin yapılma zamanını belirten kısım getirilebilir.

I play football every day.

Ben her gün futbol oynarım.

Üçüncü Tekile Dikkat

Olumlu cümle kurarken eğer öznemiz üçüncü tekil ise yani “He, She, It”ten birisiyse fiilimizin sonuna “s, es veya ies” şeklinde bir ek getirmemiz gerekir.

He plays football.

O futbol oynar.

Olumsuz Cümle Yapısı

Hareket içeren cümleleri olumsuz olarak kurmak istediğimizde şöyle bir cümle yapısıyla karşılaşıyoruz:

ÖzneYardımcı FiilFiilNesne
I
You
We
They
do not
(don’t)
playfootball.
He
She
It
does not
(doesn’t)
playfootball.

Özne ile fiilin arasına don’t / doesn’t geldiğine ve bu durumun yine üçüncü tekillerde farklı olduğuna dikkat edelim.

Olumsuz cümlelerde dikkat etmemiz gereken diğer bir konu da üçüncü tekillerde fiilin sonuna eklediğimiz “s, es, ies” takısının bu kez bulunmaması. Üçüncü tekillerde “does not” ifadesiyle o eki do’nun sonuna getirerek sağlamış oluyoruz. Bu yüzden bir de fiilin sonuna getirmemize gerek kalmıyor.

Soru Cümle Yapısı

Hareket belirten cümlelerde soru sormak istediğimiz zaman şöyle bir cümle yapısını kullanıyoruz:

Yardımcı FiilÖzneFiilNesne
DoI
You
We
They
playfootball ?
DoesHe
She
It
playfootball ?

Soru cümlelerinde yardımcı fiilimiz olan do/does ‘ın bu kez cümlenin başına getirildiğine dikkat edelim. Üçüncü tekillerde ise does kullandığımız için yine fiilin sonuna “s, es, ies” getirmiyoruz.

Örnek Cümleler

 • They visit me twice a week (Onlar haftada iki kez beni ziyaret eder)
 • We swim in the sea in the summers (Biz yazları denizde yüzeriz)
 • My father watches the news every evening (Babam her akşam haber izler)
 • We don’t like foreigners here (Biz burada yabancıları sevmeyiz)
 • My teacher doesn’t work at weekends (Öğretmenim haftasonları çalışmaz)
 • Does your father wear a tie at work? (Baban işte kravat takar mı?)
 • Do a lot of tourists visit Istanbul? (Bir çok turist İstanbul’u ziyaret eder mi?)

Durum Belirten Cümleler

Durum belirten cümleleri kurarken “am, is, are” yardımcı fiillerini kullanıyoruz. Bunun Türkçedeki tam karşılığı, çoğu zaman kullanmayı tercih etmediğimiz “dir, dır, dur, dür” ekleridir. Bunlar hareket içermeyen bir cümleye durum anlamı katar.

Hangi özne ile hangi yardımcı fiilin kullanılacağını görmek için şu tabloya bakalım.

ÖzneYardımcı FiilKısaltma
IamI’m
YouareYou’re
WeareWe’re
TheyareThey’re
HeisHe’s
SheisShe’s
ItisIt’s

Am yardımcı fiilini sadece I ile kullanıyoruz. Üçüncü tekil olan he, she, it’lerle ise is yardımcı fiilini kullanıyoruz. Diğerlerinde ise are yardımcı fiilini kullanıyoruz.

Olumlu Cümleler

Durum belirten olumlu cümleleri öznemizin hemen ardından yardımcı fiili ve ardından cümlenin devamını getirerek kuruyoruz.

She is my sister.

O benim kız kardeşim.

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilimizden sonra “not” ekini getiriyoruz. Kısaltma tablomuz ise şu şekilde:

Olumsuz YapıKısaltma
I am notI’m not
You are notYou aren’t
We are notWe aren’t
They are notThey aren’t
He is notHe isn’t
She is notShe isn’t
It is notIt isn’t

She isn’t my sister.

O benim kız kardeşim değil.

Soru Cümleleri

Hareket belirten cümlelerde “do” olan yardımcı fiilimizi başa koymuştuk. Bu kez de benzer şekilde yardımcı fiilimiz olan “am, is, are”ı cümlemizin başına getiriyoruz.

Is she my sister ?

O benim kız kardeşim mi ?

Örnek Cümleler

 • She is a teacher (O bir öğretmen)
 • They are students (Onlar öğrenciler)
 • I’m not from America (Ben Amerikalı değilim)
 • Is he happy? (O mutlu mu?)
 • Are you a good student? (Sen iyi bir öğrenci misin?)

Simple Present Tense konumuz bu kadar, başka bir konu anlatımında görüşmek üzere 🙂